V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Videonadzor

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obveščamo vas, da Dom pod gorco d.o.o. (v nadaljevanju Dom) uvaja videonadzor gibanja oseb v prostorih in okolici Doma. Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Videonadzor se izvaja z šestnajstimi (16) kamerami tako, da so s posnetki videokamer zajeti naslednji prostori:

 • recepcija – kavarna,
 • avla,
 • glavni vhod (dom),
 • uvoz garaža (dom),
 • lokal vzhod (dom),
 • jugozahod demenca (dom),
 • severozahod demenca (dom),
 • vhod sever (zadnjih vhod – dom),
 • vzhod panorama (park),
 • severozahod demenca (dom),
 • stanovanje vrt sever (oskr. stanovanja),
 • stanovanje vrt jug (oskr. stanovanja),
 • ploščad (oskr. stanovanja),
 • vhod A (oskr. stanovanja),
 • vhod B (oskr. stanovanja) in
 • garaža (oskr. stanovanja).

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene v prilogi tega obvestila.

Informacija, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema, se lahko pridobi pri pooblaščeni osebi za videonadzorni sistem.

Podatke o skrbniku oz. o pooblaščeni osebi za videonadzorni sistem pri upravljalcu lahko pridobite na:

Posnetke, pridobljene na podlagi videonadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.

Vsak vpogled in drug poseg v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca uporabe videonadzornega sistema po ZVOP-2. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.

Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:

 1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Dom pod gorco d.o.o., Pekrska cesta 56, 2000 Maribor

T: 02/4805-600

E: info@dompodgorco.si

W: www.dompodgorco.si

 1. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana

T: 01/2322-347,

E: dpo@omnimodo.si

 1. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. posnetek posameznika (slika),
 2. kraj posnetka,
 3. datum posnetka
 4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Pravna podlaga za uvedbo videonadzora je 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe.

 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 
 • odgovorna oseba Doma: Jelka Kolmanič, direktorica
 • upravljalec video nadzornega sistema: Protect Infra d.o.o.
 • skrbnik video nadzornega sistema in pooblaščena oseba za video nadzor pri upravljavcu: Robert Tandarič (vzdrževalec)

 1. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.

 1. Informacije o obstoju pravic posameznika:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave.

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu, ki je Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, E: dpo@omnimodo.si, T: 01/2322-347.

 1. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu in sicer na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 01/2309-730, W: www.ip-rs.si.

 1. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Dom ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content