V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Strokovne službe

Strokovne službe DOMA POD GORCO so bistveni sestavni del našega kolektiva, saj je njihovo delo neposredno osredotočeno na potrebe starostnikov, tako oskrbovancev doma za starejše kot stanovalcev oskrbovanih stanovanj. Predstavljajo jih Socialna služba, Služba zdravstvene nege in Služba rehabilitacije in animacije.

Socialna služba ureja sprejem v dom za starejše (preberite več) ali najem oskrbovanega stanovanja (preberite več) in pomaga pri nastanitvi, premestitvi ali odpustu starostnika. V sklopu oskrbe skrbimo za ustrezno prehrano in pomoč pri opravljanju običajnih dnevnih aktivnosti starostnika v skladu z njegovimi individualnimi potrebami. Še bolj pomembna je njena vloga pri ohranjanju socialnih stikov starostnika in ustvarjanju novih vezi z drugimi ljudmi. Če starostnik želi, mu pomaga tudi pri reševanju osebnih stisk.

Služba za zdravstveno nego nudi oskrbovancem in stanovalcem oskrbovanih stanovanj primerno osnovno in strokovno zdravstveno nego 24 ur dnevno (preberite več). Služba rehabilitacije in animacije skrbi za ohranjanje in izboljšanje fizične aktivnosti starostnikov v skladu s programom rehabilitacije, fizioterapije in delovne terapije (preberite več). Zelo pomemben del njenih aktivnosti je družabno življenje naših starostnikov (preberite več).

Strokovne službe