V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Socialna služba

Kaj je poslanstvo socialne službe?

Socialna služba predstavlja prvi stik in komunikacijo s starejšimi, ki bi se želeli vključiti v eno izmed oblik institucionalnega varstva za starejše v DOMU POD GORCO (preberi več) in njihovimi svojci ter bližnjimi. Vsaka sprememba v življenju je težka, kar še posebej velja za starostnike. Zato je bistvenega pomena, kako pristopimo k posamezniku, kako in na kakšen način mu podamo vse informacije, ki so bistvene zanj in za njegovo vključitev v institucionalno varstvo, in kako ga vključimo v aktivno življenje našega DOMA POD GORCO.

Gradimo na pozitivni usmerjenosti in izhajamo iz potreb in zmožnosti posameznika, saj samo z upoštevanjem individualnih potreb in želja starostnika ter optimalno pomočjo z naše strani lahko dosegamo uspešno vključevanje oskrbovancev v drugačno, zanje novo življenjsko situacijo. Naš cilj je, da vsakemu posamezniku omogočimo čim bolj kakovostno bivanje, pri čemer upoštevamo in spoštujemo njegovo individualnost in drugačnost. Delujemo v interesu stalne rasti in ohranjanja kvalitete življenja starostnikov, predvsem v smislu zagotavljanja razvoja in ohranjanja njihove samostojnosti. Trudimo se, da aktivno preživijo svoj prosti čas in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo njihov način življenja, njihove želje in interese. Vizija socialne službe je naravnana na posameznega starostnika in njegove potrebe, usmerjena predvsem k spoštovanju človekovega dostojanstva in osebnosti ter spoštovanju in zagotavljanju zasebnosti oskrbovancev DOMA POD GORCO.

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi. Ne v žepu in ne pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš nekoga rad.« Neznan avtor

Pomembno področje socialnega dela v DOMU POD GORCO je namenjeno zagotavljanju dobrih odnosov med vsemi sistemi, ki se tukaj prepletajo, medsebojno srečujejo in povezujejo. To so oskrbovanci domskega ali dnevnega varstva in stanovalci oskrbovanih stanovanj na eni strani,  svojci ali bližnji na drugi strani in zaposleni ter ostali, ki delujemo pri izvajanju storitev institucionalnega varstva v DOMU POD GORCO.

Kdo smo zaposleni v socialni službi in kakšne so naše naloge?

V okviru socialne službe izvajamo naloge socialnega varstva in oskrbe strokovni vodja, socialna delavka, varuhinje in osebe, zaposlene v okviru javnih del.

Kontakt:

mihaela.strmcnik@dompodgorco.si
Telefon: 02 480 56 25
GSM: +386 (0) 31 331 273

Pogovorne ure za oskrbovance in svojce:

 • vsako sredo od 15.00 do 17.00 ure

Mihaela Strmčnik, vodja socialne službe in strokovni vodja:

Že od malih nog sem imela vizijo, da bom pomagala ljudem. Tako sem po zaključku srednje zdravstvene šole nadaljevala izobraževanje na socialnem področju in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana socialna delavka. Svoje strokovno delo sem »izklesovala« na Centru za socialno delo Slovenj Gradec, kjer sem pridobila temeljna znanja in izkušnje ukrepanja v nepredvidljivih situacijah. Nadaljevala sem na področju družine kot svetovalec in terapevt v okviru Društva za družinsko svetovanje in terapijo. Sedaj delujem na področju, kjer zadovoljim potrebo po pomoči ljudem pri reševanju težav ter imam hkrati priložnost predlagati nadgradnje pri razvoju kvalitete storitev v smeri skrbi za starejšega človeka. Skozi življenje me vodi nit oziroma misel: 

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.» Mali princ, Antoine de Saint-Exupéry

Vodja socialne službe – strokovni vodja:

Vodi in koordinira zaposlene v okviru socialne službe, da je delo kvalitetno in pravočasno opravljeno. Odgovorna je za načrtovanje in izvajanje strokovnih nalog, ki zajemajo:

 • pripravo predlogov za delovne in razvojne programe ter poročila o njihovem uresničevanju v delu, ki se nanaša na strokovno delo

 • sodelovanje v strokovnem timu v okviru reševanja socialnovarstvene in zdravstvene problematike oskrbovancev,

 • sodelovanje v terapevtskih skupnostih in v postopkih sprejema stanovalcev,

 • individualno delo z oskrbovanci in njihovimi svojci,

 • koordinacijo med zaposlenimi in med posameznimi službami.

Kontakt:

tjasa.stesl@dompodgorco.si
   

Telefon: 02 480 56 70
GSM: +386 (0) 41 324 327

Pogovorne ure za oskrbovance in svojce:

 • vsako sredo od 15.00 do 17.00 ure

Tjaša Štesl, socialna delavka:

Vsako delo ima svoje izzive in prav nič drugače ni pri delu s starostniki. V domu upokojencev prav noben dan ni enak drugemu, saj skupaj bivajo različni ljudje in prav vsak ima svoje navade, želje in potrebe. Zato je včasih potrebno veliko potrpljenja in prilagajanja, da lahko vsakemu ponudimo tisto, kar s tistem trenutku najbolj potrebuje. Čeprav zna delo biti težko, pa ga opravljam s srcem in če bi poklic izbirala ponovno bi izbrala isto. Nekaj posebnega je v tem, ko se povežeš s popolnim neznancem. Včasih je že dovolj, da se nekomu nasmejiš, ga prijazno pozdraviš, primeš za roko ali ga objameš. Takšne stvari lahko pomenijo veliko. In ob  tako iskrenih, pozitivnih ljudeh je težko ostati ravnodušen.

Moja vloga je, da stanovalce pripravim na čim lažji prihod v dom in vzpostavim odnos, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in zavedanju, da se vsak stanovalec lahko zaupa zaposlenim in se kadarkoli obrne po pomoč.

Vsak človek je zase svet, čeden, svetal in lep, kot zvezda na nebu...

Vsak tiho zori počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. (Tone Pavček)

Socialna delavka:

Socialna delavka v domu vodi postopek sprejema. Stanovalca popelje v novo življenjsko okolje in nov način življenja. To opravi skupaj z uporabnikom in na njemu primeren način, saj le te naloge drugače ni mogoče opraviti.Strokovne naloge socialne delavke zajemajo tri sklope:

 • delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom,

 • sprejem novega oskrbovanca v dom,

 • pomoč novemu oskrbovancu in svojcem pri vključevanju in prilagajanju na življenje v domu (vodi skupino za samopomoč in izvaja individualne razgovore z oskrbovanci in njihovimi svojci),

 • prav tako ureja osebne zadeva za oskrbovance (osebne izkaznice, denarne zadeve, nekatera opravila v zvezi s pogrebom in zadnjo željo oskrbovanca) in vodi dokumentacijo prosilcev za sprejem v domsko ali dnevno varstvo.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content