V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Prostovoljstvo

Prostovoljci smo vsi. Lahko smo, če to želimo. Prostovoljno delo lahko izvajajo tako ženske kot moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Prostovoljstvo v Sloveniji ureja  Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/2011 – ZProst). Osnovno merilo je, da morata imeti od prostovoljskega dela približno enako korist prostovoljec in tisti, za katerega prostovoljec izvaja prostovoljno delo. Za organizirano prostovoljsko pomoč se je danes nujno potrebno usposobiti in se nato ob prostovoljskem delu stalno izpopolnjevati.

Prostovoljstvo ima za DOM POD GORCO izredno velik pomen, saj pomeni za starejše, ki se velikokrat počutijo odrinjeni na rob družbe zaradi svoje starosti, obliko večje socializacije in druženja z različnimi posamezniki, ki želijo aktivno delovati v družbi za boljšo družbo nasploh. 

"Družba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno zanimali drug za drugega." Nicolas Chamfort

Prostovoljstvo temelji na medsebojnem prejemanju in dajanju. DOM POD GORCO nudi posameznikom različne možnosti vključevanja v prostovoljno delo, pri čemer se izhaja iz usklajenosti dejavnosti in zmogljivosti prostovoljca s potrebami DOMA POD GORCO in starejših, ki tukaj živijo. Tudi prostovoljci imajo pravice in jih je potrebno spoštovati v konceptih in v praksi sodelovanja s prostovoljci. Pravico imajo do: celovite informacije o svojem delu in o ustanovi, v kateri delujejo, uvajanja v delo, podpore in priznanja za svoje delo, možnosti učenja in napredovanja pri delu, možnosti, da izrekajo svoje mnenje in soodločajo, prejemanja nadomestila za stroške, povezane s prostovoljnim delom in zavarovanja (več si lahko preberete v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva).

"Ko človek ljubi, se želi česa naučiti, nečemu služiti, se za kaj žrtvovati." Ernest Hemingway

Kako izvajamo prostovoljstvo v DOMU POD GORCO?

S prostovoljnim delom, ki je zelo pomembna dopolnitev rednega dela zaposlenih, prostovoljci v DOMU POD GORCO organizirano in na odgovoren način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja starejših. Predvsem so prostovoljci vključeni v naslednje aktivnosti: druženje s starejšimi, ki vključuje različne aktivnosti kot so pogovor s starejšimi, branje, igranje družabnih iger, skupni sprehodi in druge manjše zaposlitvene dejavnosti, spremljanje starejših na razne aktivnosti in po opravkih (na prireditve, v kapelo k verskim aktivnostim), sodelovanje v različnih kreativnih delavnicah in ostalih aktivnostih starejših, pomoč pri zagotavljanju oskrbe starejših in podobno. Prav tako sodelujemo z različnimi podjetji, ki se predvsem s prostovoljnim delom vključujejo v organizacijo različnih prireditev DOMA POD GORCO. Ena izmed primerov takšne prireditve je organizacija prireditve Dan odprtih vrat DOMA POD GORCO.

"Tisti, ki jemljejo, po navadi niso srečni, srečni so tisti, ki dajejo." Charles H. Burr

Želite postati prostovoljec DOMA POD GORCO?

Tudi vi lahko postanete prostovoljec DOMA POD GORCO. Ni pomembno, kdo ste, kakšna je vaša izobrazba, koliko ste stari, kaj znate; pomembno je samo, da ste pripravljeni s svojo srčnostjo in človeško toplino olepšati dan starejšim v DOMU POD GORCO. Mi vas bomo seznanili z našim domom, ljudmi, ki tukaj delujemo, in se preko razgovora z vami skupaj odločili za obliko prostovoljnega dela, ki vam je najbolj blizu in primerna vam in vašim zmogljivostim. Prav tako vas bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi starostnikov in njihovimi potrebami, saj uspešno izvajanje dela prostovoljcev temelji na dobrem poznavanju pristnih potreb ljudi, za katere se izvaja prostovoljstvo, torej starejših. Za sodelovanje v medgeneracijskih programih ni pomembno, kakšen je vaš poklic, izobrazba ali predhodne izkušnje, pač pa veselje in volja nekaj narediti zase ter za kakovostno starost danes in jutri.

Iskreno vabljeni, da postanete prostovoljec DOMA POD GORCO.

Kaj je korporativno prostovoljstvo?

"Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. Malo je velikih stvari, ki so vredne občudovanja." Egipčanski

DOM POD GORCO sodeluje tudi s podjetji, katerih prostovoljski programi obsegajo prostovoljno neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec. Družbeno odgovornost podjetij danes ne predstavljata le sponzorstvo in donatorstvo, temveč inovativne oblike sodelovanja z lokalnim  okoljem. Te oblike delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja, saj se zaposleni med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost podjetju. Mi kot prejemniki takšne oblike prostovoljstva prejmemo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali sodelovanje pri organizaciji prireditev. Delimo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu.

Iskreno vabljeni, da postanete korporativni prostovoljec DOMA POD GORCO.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content