V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Projekt E-Qalin®

DOM POD GORCO je vključen v projekt E-Qalin® (European Quality-Improving Learning). Gre za vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahtev razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva skozi mrežo socialno varstvenih organizacij ter njihove potrebe po standardih kakovosti in specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan. Del tega projekta je model E-Qalin®/A, ki je prilagojen posebnim potrebam domov za starejše kot oblike institucionalnega varstva starejših. Osnovni cilj sistema upravljanja s kakovostjo je doseganje odličnosti pri izvajanju storitev institucionalnega varstva za starejše.

»Vsaki dan v vsakem pogledu vse bolj napredujem.« Citat iz filma »Se spominjaš Dolly Bell?« režiserja Emirja Kusturice

Kaj vključuje model E-Qalin®/A?

Sistem upravljanja s kakovostjo vključuje strukture, procese in rezultate domov za starejše. Naravnan je operativno in zajema vse hierarhične ravni v domu za starejše ter pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. Predvideni učinki upravljanja kakovosti so predvsem: boljša kakovost storitev za starejše, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih in pomoč vodstvom ter zaposlenim pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovosti storitev. Eden izmed učinkov je tudi nacionalna in mednarodna primerljivost domov za starejše.

»Bolje od tisočih nekoristnih besed, je ena sama, ki prinese mir.« Dhammapada

Kako se preverja kakovost?

Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment). Uspešnost doma za starejše se kvantificira kot doseganje kvalitete z vidika treh perspektiv: perspektive uporabnika (starostnika), perspektive zaposlenega in perspektive svojca oziroma skrbnika uporabnika (starostnika) ali institucij kot so centri za socialno delo. Merjenje zadovoljstva temelji na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo (ugotovi se stanje zadovoljstva z določeno storitvijo) in podajanjem informacije o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content