V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani

Kaj urejajo pogoji poslovanja?

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.dompodgorco.si (v nadaljevanju Pogoji poslovanja), objavljeni na spletni strani www.dompodgorco.si podjetja DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o., Pekrska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju DOM POD GORCO), so osnovni dokument, ki ureja razmerja med naključnimi obiskovalci in uporabniki spletne strani www.dompodgorco.si in DOM POD GORCO, ki je lastnik in skrbnik spletne strani www.dompodgorco.si.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) in ostalo zakonodajo za področje delovanja DOM POD GORCO. Sestavni dokumenti Pogojev poslovanja so Izjava o varstvu osebnih podatkov, Izjava o zagotavljanju primernosti vsebine in Pravno obvestilo o avtorskih pravicah, čeprav so oblikovani kot samostojen dokument.

Za koga in kdaj veljajo Pogoji poslovanja?

Pogoji poslovanja veljajo tako za naključne obiskovalce kot uporabnike spletne strani www.dompodgorco.si in DOM POD GORCO. Naključni obiskovalec je vsaka oseba, ki vstopina spletno stran www.dompodgorco.si. Naključni obiskovalec postane uporabnik spletne strani www.dompodgorco.si (v nadaljevanju Uporabnik) v trenutku, ko začne uporabljati spletno stran www.dompodgorco.si za svoje namene in potrebe preko možnosti, ki jih spletna stran ponuja. Uporabnik je z vidika DOM POD GORCO samo in izključno tistafizična oseba, ki uporablja spletno stran zase, v svojem imenu in za svoj račun, ali za pravne ali fizične osebe, katerim je zakoniti zastopnik, v njihovem imenu in za njihov račun ali v njihovem imenu in za svoj račun. Kot Uporabnik ne more nastopati oseba, ki ravna vimenu in za račun tretje osebe.

Pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med Uporabnikom in DOMPOD GORCO. Z uporabo spletne strani www.dompodgorco.si Uporabnik soglaša, da je seznanjen in se strinja z vsemi določiliteh Pogojev poslovanja v celoti. V kolikor se s temi Pogoji poslovanja ne strinja, ni možna uporaba spletne strani www.dompodgorco.sioziroma DOM POD GORCO Uporabniku uporabo odsvetuje. Z uporabo spletne strani www.dompodgorco.si Uporabnik samodejno sprejme te Pogoje poslovanja.

Kako je s spremembo Pogojev poslovanja?

Navedeni Pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku na spletni strani www.dompodgorco.si. Navedeni Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimidoločili, zato se Uporabniku predlaga, da jih prebere ob vsaki uporabi spletne strani www.dompodgorco.si, predvsem pa takrat, kadar posreduje kontaktne podatke ali uporabi spletno stran www.dompodgorco.si za objavo materialov, ki so lastnina Uporabnika. Vsaka verzija Pogojev poslovanja je posebej datirana. DOM POD GORCO si pridržuje pravico, da te Pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Kakšen je namen spletnega mesta www.dompodgorco.si?

Spletno mesto www.dompodgorco.si je vzpostavljeno z namenom:

 1. predstavitve izvajanja institucionalnega varstva (domsko varstvo, dnevno varstvo,pomoč družini na domu, oskrbovana stanovanja), ki ga izvaja DOM POD GORCO na osnovi podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije z dne 29.01.2010, in ponudbe najema oskrbovanih stanovanj
 2. obveščanjao vseh aktualnih dogajanjih, dogodkih in novicah, povezanih z izvajanjem institucionalnega varstva ali oddajanjem oskrbovanih stanovanj v najem
 3. podajanja obveznih informacij kot so informacije javnega značaja
 4. trženja ostalih storitev DOM POD GORCO
 5. obveščanja o vseh dogodkih, ki se bodo, se ali so se dogajali v okviru izvajanja dejavnosti ter objavljanja slikovnega in drugega materiala, povezanega z izvedbo teh dogodkov s strani DOM POD GORCO
 6. objavljanja materialov Uporabnikov, ki so povezani z izvedbo dogodkov DOM PODGORCO ali drugimi interesnimi področji DOM POD GORCO in Uporabnika, ki predstavljajo sinergijo delovanja obeh strani (preko administratorja spletne strani www.dompodgorco.si)

DOM POD GORCO uporablja za marketinške namene pridobljen material (slikovni in drugi) izključno na spletni strani www.dompodgorco.siali na strani DOM POD GORCO na družbenem omrežju Facebook.

Kako lahko Uporabnik uporablja spletno mesto www.dompodgorco.si?

Uporabniklahko uporablja spletno stran www.dompodgorco.si za posredovanje ali pridobivanje informacij v zvezi z dejavnostjo DOMPOD GORCO, ki so objavljene na spletni strani www.dompodgorco.si ali s prostovoljnim objavljanjem različnih gradiv ali materiala (slike, besedila, itd.), ki so lastnina Uporabnika, na spletni strani www.dompodgorco.si, če obstaja za to pravna podlaga. Objava je možna izključno preko administratorja spletne strani www.dompodgorco.si po predhodnem posredovanju gradiva DOMU POD GORCO. Uporabnik lahko pridobiva informacije o dejavnosti in izvajanju dejavnosti DOM PODGORCO preko telefona ali elektronske pošte info@dompodgorco.si. Podrobno je naveden kontakt v okviru vsebine spletne strani.

Pravica DOM POD GORCO do zavrnitve objave materiala

DOM POD GORCO ima pravico zavrniti objavo materiala (slikovnega indrugega materiala) na spletni strani www.dompodgorco.si brez vsake obveze pojasnila, zakaj je zavrnil objavo materiala. DOM POD GORCO mora načelno potrditi objavo vsega materiala, ki se objavi na spletni strani www.dompodgorco.si.

Izvzem odgovornosti DOM POD GORCO

 1. DOM POD GORCO ne daje nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.dompodgorco.si, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom terstoritvami, zadovoljila potrebe, pričakovanja, želje in interese naključnega obiskovalca ali Uporabnika.
 2. DOM POD GORCO ne zagotavlja in ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo distribucijo slikovnega ali drugega materiala, objavljenega na spletni strani www.dompodgorco.si,s strani tretje osebe, naj gre za material DOM POD GORCO samega ali Uporabnika. DOM POD GORCO v okviru teh Pogojev poslovanja zagotavlja, da sam v nobenem primeru ne bo posredoval ali distribuiral materiala Uporabnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.dompodgorco.si,če se ne bosta z Uporabnikom drugače dogovorila.
 3. Uporaba spletne strani www.dompodgorco.si je v celoti in izključno odgovornost vsakega naključnega obiskovalca in Uporabnika. DOM POD GORCO ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo neposredno ali posredno škodo pri uporabi spletne strani www.dompodgorco.si, kot tudi ne za nastale stroške, ki bi nastali pri katerikoli obliki uporabe spletne strani www.dompodgorco.si.
 4. DOM POD GORCO ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo,povezano z dostopom nepooblaščenih oseb do podatkov in prenosovali izjave tretjih oseb v zvezi z uporabo spletne strani www.dompodgorco.si.Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani www.dompodgorco.si in/ali morebitno izgubo podatkov ne prevzema DOM POD GORCO nobenene posredne ali posredne odgovornosti.
 5. DOM POD GORCO ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja, ali za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bilapovzročena zaradi uporabe objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skuša DOM POD GORCO zagotavljati točnost in ažurnost informacij, ki so izključno informativnega značaja, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. DOM POD GORCO si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in neprevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.
 6. Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo www.dompodgorco.si, niso pod nadzorom DOM POD GORCO. DOM POD GORCO ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih oseb so navedene samo iz praktičnih razlogov in DOM POD GORCO ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

Kakoje z objavo cen v okviru spletne strani?

Lastnik lahko spremeni cene, objavljene na spletni strani www.dompodgorco.si brez dodatnih predhodnih opozoril ali obvestil naključnih obiskovalcev in Uporabnikov. Spremembe cen, objavljene na spletnistrani www.dompodgorco.si ne zahtevajo nobenega pojasnila s strani DOM POD GORCO.

Katera verzija pogojev poslovanja je trenutno objavljena?

Na spletni strani www.dompodgorco.si je trenutno objavljena Verzija 1.0. (sprejeta 28.10.2015).

Maribor, dne 28.10.2015

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content