V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Predstavimo se

Družba DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o. (v nadaljevanju Družba) je bila ustanovljena 24. marca 2009 z namenom kandidiranja na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju Ministrstvo) za pridobitev koncesije za izvajanje storitev institucionalnega varstva. Ustanovitelja Družbe sta Mestna občina Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Družba je dne 29. januarja 2010 pridobila koncesijo s podpisom Pogodbe o koncesiji, s čimer se je začela izvedba načrtovane investicije gradnje doma za starejše, oskrbovanih stanovanj in druge pripadajoče infrastrukture. Storitve institucionalnega varstva je Družba začela uradno izvajati februarja 2011.

Pri svojem delovanju Družba uporablja dvotirni sistem korporacijskega upravljanja, ki ga poleg Skupščine (lastniki) sestavljata uprava Družbe in nadzorni svet. Odgovornosti in pristojnosti uprave so urejene z zakonom in družbeno pogodbo, ki ne uvaja nobenih posebnosti glede na zakonsko ureditev. Od 25.11.2014 vodi Družbo Gregor Žigon, dipl. org. turizma, imenovan na seji nadzornega sveta dne 09.09.2014.

Nadzorni svet družbe deluje v okviru zakonsko določenih pooblastil (281.člen Zakona o gospodarskih družbah). Njegova glavna naloga je nadzor poslov Družbe in s tem varovanje interesov deležnikov v Družbi. Nadzorni svet Družbe šteje tri člane, od katerih sta dva predstavnika družbenikov (z večino oddanih glasov jih imenuje skupščina), eden pa predstavnik zaposlenih (imenuje ga Svet delavcev).

Ena izmed strateških usmeritev Družbe je razvoj in širitev mreže storitev v okviru izvajanja institucionalnega varstva za starejše na področju Mestne občine Maribor in njene okolice s poudarkom na razvijanju in uvajanju najsodobnejših in po priporočilih strokovnjakov gerontologije, sociologije in psihologije za uporabnike najboljših oblik institucionalnega varstva. Naša usmeritev je celostna in celovita ponudba različnih oblik storitve institucionalnega varstva za starejše, ki omogoča starejšim in njihovim svojcem izbiro optimalne oblike teh storitev zanje (preberite več).

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content