V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Pravno obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina in oblika spletne strani www.dompodgorco.si sta izključno lastništvo podjetja DOM POD GORCO d.o.o., Pekrskacesta 56, 2000 Maribor. Prav tako je DOM POD GORCO d.o.o. Maribor izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki predstavljajo vsebino in strukturo spletne strani www.dompodgorco.si. Pri tem ni bistveno, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo z izjemo pisnega in slikovnega materiala tudi načrt spletne strani oziroma struktura sistema spletne strani s vključeno računalniško izdelavo. V tem smislu se uporabljajo v celoti za spletno stran www.dompodgorco.si določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter vse nadaljnje spremembe, čeprav ne bodo posebej navedene na spletni strani www.dompodgorco.si (Uradni list Republike Slovenije, št.16/2007; v nadaljevanju ZASP-UPB3).

Vskladu z določili ZASP-UPB3 ni dovoljeno izkoriščanje avtorskegadela, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja indistribuiranja avtorskega dela. Izjemoma je reproduciranje lahko dovoljeno, a izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo obvezno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, objava, prenos, ipd.) mora biti kot vir reproduciranega materiala navedeno podjetje DOM POD GORCO d.o.o. Maribor. Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z ZASP-UPB3.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content