V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Ponudba za starejše

Starost je lepa. A starost prinaša tudi pešanje naših psihofizičnih sposobnosti, manjšo gibalno sposobnost, priklenjenost na posteljo ali voziček, bolezni, večjo utrujenost in številne druge telesne in psihične omejitve v življenju starejšega človeka, ki mu enostavno preprečujejo skrb zase na način, kot bi si želel ali kot je bil navajen. Čeprav svojci, prijatelji, znanci in sosedi pomagajo starostniku v takšnih okoliščinah, njihova pomoč velikokrat ne zadošča. Razlogov je več, a največkrat pomanjkanje časa in potrebe starostnika po stalni pomoči ali pomoči v času, ko so svojci v službah. Velikokrat  zaradi nepoznavanja posebnih potreb starostnika, kadar gre za določena bolezenska stanja, svojci ne morejo pomagati starostniku, kot bi želeli.  DOM POD GORCO  v sklopu ponudbe za starejše ponuja storitve za lepši in lažji dan starostnikov, tako oskrbovancev doma za starejše in starostnikov, ki so vključeni v DOMU POD GORCO v druge oblike institucionalnega varstva kot stanovalcev oskrbovanih stanovanj.

V okviru tega DOM POD GORCO ponuja za starejše :

  • Dodatne socialno varstvene storitve za oskrbovance našega doma za starejše: gre za storitve, ki niso sestavni del storitev, ki jih vključuje posamezna vrsta oskrbe in se izvedejo za oskrbovanca na njegovo željo ali željo njegovih svojcev

  • Dodatne socialno varstvene storitve za stanovalce oskrbovanih stanovanj: gre za storitve, ki se izvajajo na željo stanovalca oskrbovanega stanovanja, ki ima v najemu oskrbovano stanovanje na podlagi najemne pogodbe z DOMOM POD GORCO

  • Samoplačniške storitve fizioterapije in rehabilitacije

  • Frizerske in pedikerske storitve

  • Spremstvo,družabništvo in organizacijo dogodkov

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content