V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Najem oskrbovanega stanovanja

Kdo je upravičen do najema oskrbovanega stanovanja?

Oskrbovano stanovanje lahko najamejo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • starost nad 65 let

 • starost pod 65 let pod pogojem, da zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobni za samostojno življenje brez pomoči druge osebe

 • so zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, nesposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči

 • jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo druge osebe in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost, tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo

»Živimo le enkrat – a če opravimo dobro, je tudi to dovolj«. Joe E. Lewis

Kakšen je postopek najema oskrbovanega stanovanja?

Če želite najeti oskrbovano stanovanje, morate najprej posredovati Vlogo za najem oskrbovanega stanovanja. Vloga za najem oskrbovanega stanovanja zajema naslednjo dokumentacijo oziroma obrazce za sprejem:

 • prošnjo za najem oskrbovanega stanovanja

 • mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od meseca dni

 • potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu

 • izjavo glede plačila stroškov bivanja (najema oskrbovanega stanovanja) s strani tretje osebe

 • pooblastilo za svojca ali odločbo o skrbništvu za posebni primer

»Življenje naj ne bo roman, ki so nam ga podarili, marveč roman, ki ga pišemo.« Novalis

Kje lahko dobite obrazce za najem oskrbovanega stanovanja?

Vse potrebne obrazce za sprejem dobite osebno na recepciji ali v socialni službi DOMA POD GORCO (kontakt) v I. nadstropju, kjer vam obrazce za sprejem tudi pošljejo po pošti. Prav tako so vam vsi obrazci za sprejem dosegljivi tukaj. Celotno Vlogo za najem oskrbovanega stanovanja lahko pošljete po pošti na naslov DOM POD GORCO (kontakt) ali jo prinesete osebno v socialno službo ali tajništvo uprave družbe v II. nadstropju vsak delovnik med 08:00 in 15:00 uro.

Kako poteka nadaljnji postopek po oddaji Vloge za najem oskrbovanega stanovanja?

Na osnovi prejete Vloge za najem oskrbovanega stanovanja vas pokliče socialna delavka, ki po potrebi zahteva dopolnitev nepopolne Vloge za najem oskrbovanega stanovanja. V primeru, da je vaša Vloga za najem oskrbovanega stanovanja popolna, vam socialna delavka v razgovoru posreduje vse potrebne informacije glede najema oskrbovanega stanovanja in namestitve. Če želite se lahko takrat ali pred samo oddajo Vloge za najem oskrbovanega stanovanja dogovorite za sestanek s socialno delavko in ogled oskrbovanega stanovanja (rezervacija sestanka ali ogleda oskrbovanega stanovanja).

Vlogo za najem oskrbovanega stanovanja obravnava Komisija za dodeljevanje oskrbovanih stanovanj družbe DOM POD GORCO, ki obravnava izključno popolne vloge za najem oskrbovanega stanovanja. V primeru, da Vloga ni popolna, vas pisno prosimo za dopolnitev. Po zaključenem postopku dodelitve oskrbovanega stanovanja v najem Komisija za dodeljevanje oskrbovanih stanovanj izda bodočemu najemniku odločbo, ki mu jo posreduje po pošti s povratnico.

Kaj je potrebno narediti po prejemu odločbe o dodelitvi stanovanja v najem?

Po izdaji odločbe o dodelitvi oskrbovanega stanovanja v najem ima bodoči najemnik še mesec dni časa, da podpiše Pogodbo o najemu oskrbovanega stanovanja. Ob podpisu  je potrebno položiti varščino v višini treh mesečnih najemnin (varščina ne vključuje obratovalnih stroškov). Na dan podpisa Pogodbe o najemu oskrbovanega stanovanja se izvede prevzem oskrbovanega stanovanja in opreme, ki jo to vključuje. V ta namen se oblikuje primopredajni zapisnik, ki zajema popis vseh števcev, ugotovitev dejanskega stanja prevzetega oskrbovanega stanovanja in opreme, morebitnih potrebnih popravil oziroma reklamacije ter prevzem ključev oskrbovanega stanovanja. Hkrati s podpisom primopredajnega zapisnika se s strani najemnika podpiše tudi pooblastilo za prepis elektro števca, saj postopek nadaljnje ureja DOM POD GORCO.

»Odpri oči – glej naravo, odpri srce – glej življenje.« Emile Zola

Kaj vključuje najemnina oskrbovanega stanovanja?

Najemnina oskrbovanega stanovanja vključuje:

 • najem stanovanjske enote (višina najemnine je odvisna od kvadrature)

 • najem opreme v kuhinji (kuhinja s kuhinjsko opremo)

 • obratovalne stroške v stanovanjski enoti glede na dejansko porabo (hladna in topla voda, ogrevanje, elektrika in razsvetljava, odvoz komunalnih gospodinjskih odpadkov)

 • sorazmerni del stalnih obratovalnih stroškov za skupne prostore in vzdrževanje skupnih prostorov (SOS gumb, vzdrževanje dvigala, čiščenje hodnikov in skupnih prostorov, administrativne stroške)

Kakšne storitve še izvaja za najemnike oskrbovanih stanovanj DOM POD GORCO?

Stanovalci v oskrbovanih stanovanj lahko izbirajo med posameznimi dodatnimi storitvami ali paketi storitev, ki jih ponuja DOM POD GORCO (preberite več). Izbira dodatnih storitev je odvisna od obsega pomoči, ki jo stanovalec oskrbovanega stanovanja potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje oziroma na podlagi njegovih osebnih želja. Storitve se zaračunavajo po veljavnem Ceniku dodatnih storitev.

Dodatne storitve lahko razdelimo v:

 • Storitve socialnega varstva in oskrbe: stanovalci oskrbovanih stanovanj jih koristijo v primeru občasne ali trajne manjše vitalnosti, samostojnosti oziroma zmožnosti poskrbeti sam zase zaradi bolezni, poškodb, povezanih s starostjo, in podobno (preberite več)

 • Storitve prehrane: možnost dostave vseh ali posameznih obrokov hrane na dom (preberite več) ali prehrane v okviru jedilnice DOMA POD GORCO, kjer ponujamo z izjemo navadne prehrane različne prehrane dietnih režimov (sladkorna, žolčna, ledvična, ipd.) ali hrane z drugo konsistenco (sesekljana, pasirana).

 • Storitve za lažje življenje: v glavnem gre za čiščenje (celotnega stanovanja ali samo sanitarnih prostorov) in storitve pranja ter likanja (preberite več)

 • Ostale storitve: vključujejo predvsem možnost najema garaže (sklenitev Pogodbe o najemu garažnega mesta), storitev CATV in telefona

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content