V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Leto 2015 smo uspešno zaključili

V četrtek, dne 16. junija 2016, je Nadzorni svet družbe DOM POD GORCO sprejel in potrdil revidirano Letno poročilo 2015 (več o poslovanju). Leto 2015 smo prvič od ustanovitve družbe zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom, česar smo izredno veseli. Na ta način smo z izkazanim dobičkom pokrili skoraj vso izgubo iz preteklih let, tako da ostaja le še 35.973 EUR izgube iz preteklih let nepokrite. Uspelo nam je povečati stopnjo financiranja družbe z lastnimi viri z odplačilom dolgov iz naslova dezinvestiranja sredstev. Stopnja lastniškosti financiranja se je povečala iz 26,2% v 2014 na 31,4% v 2015. Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je 17,2%. Skupni prihodki na zaposlenega so se povečali za 22% in znašajo 50.904 EUR. Zasedenost kapacitet se je povečala za 5%. Hkrati smo sprejeli strategijo razvoja družbe in strategijo varstva starejših v naši družbi do leta 2020. Imamo smernice za pozitiven razvoj v prihodnje in voljo, da ga s skupnimi močmi realiziramo.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content