V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Mi za starejše

Kaj ponujamo starejšim?

Starejšim ponujamo celovito storitev institucionalnega varstva od domskega in dnevnega varstva ter oskrbovanih stanovanj in možnost izbire znotraj te ponudbe. V tem sklopu se naše delovanje deli na naslednja področja:

  • Izvajanje domskega varstva za starejše v okviru doma za starejše; starostniki so v tem smislu oskrbovanci, ki jim dom za starejše pomeni obliko institucionalnega varstva oziroma dom, kjer stalno prebivajo (preberite več)

  • Izvajanje dnevnega varstva za starejše v okviru dnevnega centra doma za starejše: starostniki so vključeni v obliko institucionalnega varstva tekom dneva, nato pa se vračajo v svoje domače okolje) (preberite več)

  • Najem oskrbovanih stanovanj za starejše (preberite več)

Dodatne storitve za starejše za lažje in lepše življenje (preberite več)

»Dom niso stene, dom so ljudje, ki jih imamo radi.« Lenna

Dom pod gorco