V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Kršitve hišnega reda

Lažje kršitve hišnega reda so:

 • žaljiv odnos do sostanovalcev, zaposlenih ali obiskovalcev

 • opuščanje osebne in prostorske higiene

 • kajenjev zaprtih javnih prostorih doma za starejše in sobah

 • blatenje ugleda DOMA POD GORCO, oskrbovancev, svojcev in zaposlenih

 • povzročanje prepirov med sostanovalci, z zaposlenimi in obiskovalci

 • preseganje pooblastil in dajanje informacij, za katere oskrbovanci niso pristojni

Hujše kršitve hišnega reda so:

 • nasilno obnašanje in fizično obračunavanje

 • namensko poškodovanje, uničenje ali odtujitev opreme in drugega premoženja DOMA POD GORCO

 • pijančevanje in razgrajanje,

 • neredno plačevanje ali opustitev plačila oskrbe

 • večkratno ponavljanje lažjih kršitev hišnega reda

V primeru ugotovljene kršitve hišnega reda se oskrbovancem, svojcem ali zakonitemu zastopniku izreče eden izmed naslednjih ukrepov:ustni opomin, pisni opomin ali odpust iz doma za starejše DOM PODGORCO.

»Ni pomembno, kakšna je pot, po kateri stopamo.
Pomembno je, da vemo, kam hočemo.« Neznan avtor

Dom pod gorco