V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Sprejem v dom

Po sprejemu odločitve za odhod v dom za starejše DOM POD GORCO (preberite več) se začne postopek sprejema v domsko varstvo. Vse aktivnosti vodi socialna delavka (kontakt), ki vzpostavi prvi stik z vami kot prosilcem ali/in vašimi svojci ali bližnjimi. Prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem v dom, opravi razgovor z vami in vam ponudi vse potrebne informacije glede sprejemain vaše namestitve v domu. Ob samem sprejemu vam socialna delavka pomaga pri vključevanju in prilagajanju novemu življenju v domu za starejše. Njene pomoči so deležni tudi svojci ali bližnji.

Kaj morate narediti pred sprejemom v dom za starejše?

Pred sprejemom morate poslati po pošti ali prinesti osebno v socialnoslužbo DOMA POD GORCO (I. nadstropje) ali v tajništvo Družbe (II.nadstropje) izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

  • mnenje o zdravstvenem stanju (ne sme biti starejše od meseca dni; obrazec izpolni vaš osebni zdravnik ali zdravnik, ki vas napotuje v dom za starejše)

  • fotokopijo osebnega dokumenta (lahko tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu)

  • izjavo o plačilu oziroma doplačilu storitev (v primeru, da bo storitev v celoti ali delno plačeval svojec alitretja oseba)

  • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika (obvezna priloga samo v primeru, da prošnjo za sprejem oziroma premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja).

Kje lahko dobite obrazce, potrebne za sprejem v dom?

Obrazce lahko dobite na spletni strani DOM POD GORCO ali na naslovu Skupnosti socialnih zavodov Slovenij http://www.ssz-slo.si/obrazci. Lahko vam jih pošljemo po pošti, če nas pokličete na 02 480 5670 ali oddate vašo zahtevo preko Kontaktnega obrazca. Prav tako lahko obrazce dvignete osebno v recepciji DOMA POD GORCO ali v socialni službi v I. nadstropju.

Kako poteka nadaljnji postopek?

Komisija za sprejem, premestitev in odpust oskrbovancev (v nadaljevanju Komisija) obravnava vsako sprejeto Prošnjo in vas o svoji odločitvi pisno obvesti. Prošnje, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v dom za starejše, uvrsti na čakalno listo. Ob sprostitvi mesta v domu za starejše se začne s postopkom sprejema v dom, katerega pravno podlago predstavlja Dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva.

Kakšen je postopek ob samem sprejemu v dom za starejše?

Postopek ob sprejemu v dom za starejše se začne z:

  • osebno identifikacijo (vpogled v osebni dokument)

  • predložitvijo urejene zdravstvene kartice s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenega kartona

  • pridobitvijo izvidov na kužnine pred samo namestitvijo (MRSA in ESBL)

Ob vselitvi v dom za starejše prinesete s seboj vse vaše osebne stvari (oblačila, obutev, osebne predmete, osnovne toaletne potrebščine,ipd.) in ortopedske pripomočke, predpisana zdravila in inkontinentni material (plenice, vložki), če ste do njega upravičeni. Prav tako si lahko glede na prostorske možnosti in ob uskladitvi s sostanovalcem opremite sobo s svojim pohištvom in si jo uredite čimbolj domače (preberite več).

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content