V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Kaj moramo vedeti pred sprejemom v dom?

Po sprejemu odločitve za odhod v dom za starejše (preberite več) poteka postopek sprejema v domsko varstvo v dveh sklopih: postopek pred sprejemom v dom za starejše in postopek ob sprejemu v dom za starejše. Sprejem, premestitev in odpust oskrbovanca pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva za starejše se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.  Za namestitev v dom za starejše lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Starost prosilcev mora biti nad 65 let.

"Sreča je odvisna od nas samih." Aristotel

Kaj moramo narediti pred sprejemom v dom za starejše?

Pred sprejemom v dom za starejše DOM POD GORCO potrebujemo izpolnjeno naslednjo dokumentacijo s strani starostnika – vlagatelja (lahko jo pošljete po pošti ali jo prinesete osebno v socialno službo DOMA POD GORCO ali v tajništvo družbe):

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

  • mnenje o zdravstvenem stanju (ne sme biti starejše od meseca dni; obrazec izpolni vaš osebni zdravnik ali zdravnik, ki vas napotuje v dom zastarejše)

  • fotokopijo osebnega dokumenta (lahko tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu)

  • izjavo o plačilu oziroma doplačilu storitev (v primeru, da bo storitev v celoti ali delno plačeval svojec ali tretja oseba)

  • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika (obvezna priloga samo v primeru, da prošnjo za sprejem oziroma premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja).

»Bolje je vedeti nekaj vprašanj, kot poznati vse odgovore.« Leonard O.Pellicer

Kje lahko dobimo obrazce, potrebne za sprejem v dom?

Obrazce ali vso potrebno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani DOM POD GORCO ali na naslovu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije http://www.ssz-slo.si/obrazci. Lahko vam jih pošljemo po pošti, če nas pokličete na 02 480 5670 ali oddate vašo zahtevo preko Kontaktnega obrazca. Prav tako lahko obrazce dvignete osebno v recepciji DOMA POD GORCO ali v socialni službi v I. nadstropju.

Kako postanete oskrbovanec DOMA POD GORCO?

Vse postopke, ki so potrebni za sprejem v dom za starejše DOM POD GORCO, vodi socialna delavka (kontakt), ki vzpostavi prvi stik s prosilcem oziroma bodočim oskrbovancem in njegovimi svojci. Prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem v dom za starejše in z njimi opravi razgovor ter ponudi vse potrebne informacije glede sprejema in namestitve starostnika. Oskrbovanca popelje v novo življenjsko okolje in nov način življenja, kar izvede skupaj s starostnikom na njemu primeren način, saj se samo tako lahko doseže zadovoljstvo uporabnika. Z izjemo pomoči oskrbovancu pri vključevanju in prilagajanju novemu življenju v domu za starejše nudi pomoč tudi svojcem in bližnjim.

Za sprejem v DOM POD GORCO so potrebni določeni postopki, ki jih združujemo v:

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content