V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Smrt oskrbovanca

V primeru smrti oskrbovanca je potrebno o smrti obvestiti svojce oziroma če oskrbovanec nima svojcev center za socialno delo, osebe, ki so se s podpisom Dogovora o izvajanju storitve zavezale plačevati storitev, zavezance in plačnika storitve. V DOMU POD GORCO zdravstveno negovalna enota ali socialna delavka ob smrti oskrbovanca obvesti v skladu s predhodno navedenim svojce oziroma ustrezne osebe.Po ugotovljeni smrti zaposleni zdravstveno-negovalne enote pokojnika uredijo in odpeljejo v poslovilno sobo, kjer se od njega lahko poslovijo svojci in oskrbovanci.

"Najtežji trenutki v življenju so mi pomagali rasti." Marcia Cross

Ob smrti oskrbovanca svojci prevzamejo vse njegove premičnine in obleko, poravnajo finančne obveznosti ter podpišejo izjavo o poravnanih medsebojnih obveznosti. Dom za starejše DOM POD GORCO odgovarja le za najdene stvari oskrbovanca po njegovi smrti, o katerih se napiše zapisnik. Sestavita ga tehnik zdravstvene nege in bolničar/ negovalec, ki sta ob smrti ali sporočilu o smrti razporejena v bivalno enoto. Gotovina, hranilne knjižice ali drugi vredni predmeti se do predaje svojcem hranijo v pisarni finančno računovodske službe v II. nadstropju doma za starejše.  

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content