V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Redne aktivnosti

Redne aktivnosti ali redne interesne dejavnosti v DOMU POD GORCO se razlikujejo z vidika svojega namena in z vidika pogostosti izvajanja. Organiziramo redne dnevne, tedenske, mesečne ali občasne dejavnosti, ki pa imajo značaj stalnosti. Čeprav se nameni večkrat prekrivajo (n.pr.: kreativne delavnice pomenijo spodbujanje ročnih spretnosti, samostojnosti, a so tudi odlična oblika druženja), ločimo naslednje redne aktivnosti:

  • Aktivnosti za vzdrževanje ali izboljšanje psihofizičnega stanja oskrbovancev: dnevna jutranja telovadba oskrbovancev, vodena s strani delovnega terapevta; vodeni sprehodi po okolici DOMA POD GORCO; aktivna vadba v skupinah na enoti s povečano pozornostjo in športnem centru; vodeno razgibavanje na gibalih za starejše v rekreativnem parku; kognitivne vaje, grafomotorika; terapija s psi (Zavod PET); funkcionalna delovna terapija; vadba za preprečevanje urinske inkontinence; skupinska vadba za starostnike z diagnozo Parkinsonova bolezen, vadba za starostnike z osteoporozo, itd.

  • Aktivnosti, ki pripomorejo k boljši komunikaciji, odnosih in življenju v DOMU POD GORCO: »jutranja kavica z upravo«; sestanki skupine oskrbovancev za samopomoč; sestanki skupine svojcev za samopomoč pri demenci, pevski zbor, itd.

  • Aktivnosti, ki pripomorejo k povečanju samostojnosti in ustvarjalnosti oskrbovancev: kreativne delavnice, interesne delavnice kot so kuharske urice, dramsko-literarne urice, potopisna predavanja, mini-kino, ipd.

»Človeško telo je kot narava. V njem ni mirovanja, ampak nenehno gibanje.« Neznan avtor

Aktivnosti za vzdrževanje/ izboljšanje psihofizičnega stanja oskrbovancev:

  • Aktivna vadba v skupinah na enoti s povečano pozornostjo in športnem centru: namen aktivne vadbe je izboljšanje in ohranjanje gibljivosti sklepov, mišične mase in splošne psihofizične kondicije oskrbovancev. Posebna pozornost se namenja spodbujanju in motivaciji za vadbo v enoti Spominčica, pri oskrbovancih z diagnozo demenca, ki potrebujejo še dodatno skrb in pomoč.Telovadba poteka sede na stolih ali stoje. Skupina je manjša, da je terapevt v vidnem polju oskrbovanca. Z asistenco pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč.

  • Razne oblike telovadbe: človeško življenje zaznamuje gibanje. Tudi v DOMU POD GORCO se držimo splošnega priporočila o vsaj 30 minutni telesni aktivnost vsaj petkrat na teden, ki jo prilagajamo našim oskrbovancem. Za splošno kondicijo in preventivo pri oskrbovancih skrbimo z rednimi aktivnostmi, ki vključujejo jutranjo telovadbo, vaje za preprečevanje urinske inkontinence, vaje za starostnike z osteoporozo, fitnes za starejše in izvajanje prilagojenih vaj za starostnike v rekreacijskem parku z gibali za starejše.

Aktivnosti za boljšo komunikacijo, odnose in življenje v DOMU POD GORCO:

  • Jutranja kavica z upravo (mesečno): sproščen klepet ob kavi z oskrbovanci. Namen je pridobitev informacij s strani oskrbovancev o njihovem življenju pri nas in dojemanju vsega, kar se tukaj dogaja. V glavnem želimo preveriti počutje oskrbovancev, pridobiti skozi razgovor z njimi neformalne informacije glede njihovih potreb in želja, da lahko načrtujemo spremembe v našem delovanju za izboljšanje splošnega zadovoljstva oskrbovancev. Prav tako se oskrbovance na teh sestankih obvesti o vseh aktualnih spremembah in novostih.

  • Sestanki skupin oskrbovancev za samopomoč (tedensko): namen skupin je, da se oskrbovanci skozi medsebojni pogovor spoznavajo in na tak način krepijo svoje socialne stike. S pomočjo skupine oskrbovanci svoj prosti čas bolj aktivno preživljajo. Skupina jim nudi zelo pomembno okolje, v katerem so sprejeti s strani sebi enakih, laže razumljeni in laže izpostavijo svoje osebne probleme. V skupinah poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po temeljnem medčloveškem odnosu in doživljanju smisla starosti.

  • Skupina svojcev za samopomoč pri demenci (mesečno): deluje po enakem principu kot skupina oskrbovancev za samopomoč, le da je tu večji poudarek na osebnostni rasti in sprejemanju bolezenskega procesa demence. Skupina se srečuje vsako drugo sredo v mesecu. Skupino izmenično vodita strokovni vodja in socialna delavka.

Aktivnosti za večjo samostojnost in ustvarjalnost oskrbovancev:

  • Interesne dejavnosti (dnevno, od ponedeljka do sobote): dejavnosti izvajajo delovna terapevtka, delovni inštruktor in varuhinje, občasno tudi fizioterapevtka. Dejavnosti zajemajo delovanje na področju produktivnosti, rekreacije, oblikovanju socialnih stikov in izobraževanja. Med nepogrešljive interesne dejavnosti spadajo tombola, pevske vaje, bralne aktivnosti, družabna srečanja, pikniki, kuharske urice, izleti, prireditve, sprehodi, športne igre, druženje s svojci in še bi lahko naštevali. Z interesnimi aktivnostmi pri oskrbovancih ohranjamo samostojnost na vseh področjih človekovega delovanja, krepi se njihova samozavest in samospoštovanje, imajo občutek varnosti in sprejetosti, predvsem pa občutek, da so še vedno koristni. Vse to pripelje do dobrega psihofizičnega počutja oskrbovancev. Oskrbovanci zapolnijo svoj čas s tistimi aktivnostmi, ki so zanje pomembne in jih sami izberejo.

Kaj se dogaja v DOMU POD GORCO?

V DOMU POD GORCO smo del okolja, navad in zgodovine tega prostora in časa. Pomemben del naših aktivnosti so praznovanja, ker želimo ohraniti številne običaje in navade, pomembne tudi za naše oskrbovance. Tako  vsako leto organiziramo pustovanje, blagoslov velikonočnih jedi, budnico za praznik dela, martinovanje,okrasitev smrečic, praznovanje božica in silvestrovanje in še bi se našlo. Z izjemo praznikov organiziramo skozi leto določene dogodke, ki pridobivajo značaj tradicije. Vsako leto v začetku poletja je pri nas  dan odprtih vrat, kjer se predstavimo okolju. Ne smemo pozabiti na izlet z oskrbovanci,  tradicionalni piknik s svojci, likovno kolonijo, kjer ustvarjajo različni slikarji – amaterji v čudovitem okolju našega DOMA POD GORCO, razstave likovnih in drugih del tako zunanjih udeležencev kot naših oskrbovancev, in podobno. Za oskrbovance, svojce in zaposlene organiziramo tudi številna predavanja. O vseh načrtovanih dogodkih tekočega leta se lahko seznanite tukaj.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content