V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Razvrščanje oskrbovancev v kategorije oskrbe

Oblika oskrbe se razvršča glede na psihofizično stanje starostnika oziroma oskrbovanca v pet osnovnih kategorij (več v dokumentu Merila za razvrščanje v kategorije oskrbe):

  • Oskrba I: v to kategorijo so razvrščene osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne popolnoma samostojno živeti in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.

  • Oskrba II: v to kategorijo so razvrščene osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči. Sem so razvrščeni oskrbovanci, ki poleg Oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj tri storitve Oskrbe II ali vsaj eno storitev Oskrbe II, ki se ponovi trikrat dnevno. Na primer: Če prejema oskrbovanec samo hrano v sobo oziroma v skupni prostor, se vsak obrok računa posebej. Lahko pa se odloči za celoten paket storitev Oskrbe II.

  • Oskrba III/A: v to kategorijo so razvrščene osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. Sem se razvrstijo oskrbovanci, ki poleg Oskrbe I in Oskrbe II potrebujejo še najmanj tri storitve Oskrbe III/A ali vsaj eno storitev Oskrbe III/A, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.

  • Oskrba III/B: v to kategorijo so razvrščene najtežje prizadete osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. V kategorijo III/B se razvrstijo stanovalci, ki poleg oskrbe I in III/A potrebujejo najmanj eno storitev iz oskrbe III/B.

  • Oskrba IV: v to kategorijo so razvrščene osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor ter posebne oblike varstva (oskrba oseb z demenco). V Oskrbo IV se razvrstijo oskrbovanci, ki poleg oskrbe Iin oskrbe II potrebujejo stalno 24- urno strokovno pomoč, nadzor in varovanje.

Oblika oskrbe vpliva na izvajanje storitev institucionalnega varstva za starejše in s tem oblikuje tudi ceno te storitve (Cenik oskrbnega dne).

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content