V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Premestitev in odpust iz doma za starejše

Kaj pomeni premestitev v drug dom za starejše? Premestitev se lahko opravi na predlog oskrbovanca oziroma njegovega zakonitega zastopnika (prošnja oskrbovanca ali zakonitega zastopnika; potrebno predhodno pisno soglasje doma za starejše, kamor bi se naj oskrbovanec premestil) ali na predlog doma za starejše DOM POD GORCO. V slednjem primeru se premestitev v drug dom za starejše opravi na podlagi ugotovitve in predloga Komisije za sprejem, premestitev in odpust, da je oskrbovanca zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve potrebno premestiti v drug dom za starejše ali zavod, ki izvaja storitev oziroma oskrbo, ki jo oskrbovanec potrebuje, ali zaradi hujših kršitev hišnega reda. V tem primeru je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje doma za starejše ali zavoda, v katerega bo oskrbovanec premeščen.

Kaj pomeni odpust iz doma za starejše?

Oskrbovanca se lahko odpusti iz doma za starejše na podlagi predloga oskrbovanca oziroma njegovega zakonitega zastopnika, zaradi prenehanja razlogovza vključitev v domsko varstvo, zaradi hujših kršitev hišnegareda in zlorabe opojnih substanc ali zaradi kršitve oziromaneizpolnjevanja sklenjenega Dogovora. V primeru odpusta se Dogovorsporazumno razveže ali izda odločba o odpustu. O uvedbi postopka zaodpust zoper oskrbovanca, ki je pod skrbništvom, je treba obvestiti skrbnika in center za socialno delo.

V primerih, ko je odpust iz doma za starejše posledica kršitev hišnega reda ali neizpolnjevanja Dogovora mora Komisija za sprejem,premestitev in odpust oskrbovanca oziroma njegovega zakonitega zastopnika najprej pisno opozoriti in pozvati, da se vzdrži ugotovljenih kršitev. Če se oskrbovanec ne vzdrži predhodnonavedenih Komisija predlaga premestitev uporabnika ali njegov odpust,o čemer obvesti center za socialno delo. Odpust ni dopusten, če center za socialno delo v sodelovanju s strokovno službo doma za starejše ali zavoda ugotovi, da oskrbovancu storitve ni mogoče zagotoviti na drug način.

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content