V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco.

Pravice in obveznosti oskrbovancev in obiskovalcev

Kakšna so pravila sobivanja v DOMU POD GORCO?

V vsaki skupnosti, torej tudi v domu za starejše DOM POD GORCO, morajo obstajati določena pravila bivanja, določen »hišni red«, saj se le tako lahko zadovoljijo potrebe in želje vseh. Kvalitetno sobivanje ni možno brez prilaganja in spoštovanja sočloveka, predvsem pa zavedanja, da se svoboda vsakega človeka konča tam, kjer se začne svoboda nekoga drugega. Svoboda ne pomeni, da lahko vsak dela kar hoče. To je kaos. Svoboda pomeni v prvi vrsti odgovornost. Načelo, ki ga upoštevamo v DOMU POD GORCO, in katerega želimo, da upošteva vsak naš oskrbovanec ter njegovi svojci in bližnji. Gre za usmeritev, proces, ne za enkratno dejanje. Na ta način lahko zagotovimo odličnost izvajanja storitev in s tem kvalitetno življenje v DOMU POD GORCO za vse naše oskrbovance.

"Smo to, kar večkrat počnemo. Odličnost torej ni dejanje, temveč navada."Aristotel

Kakšne so pravice in obveznosti oskrbovancev in njihovih obiskovalcev?

Splošne pravice oskrbovancev so navedene v Listi pravic stanovalcev, ki je priloga Hišnega reda Doma pod gorco in je dostopna na oglasni deski v vseh bivalnih enotah. Med obveznostmi oskrbovancev in obiskovalcev bi želeli izpostaviti predvsem:

 • razvijanje in ohranjanje dobrih prijateljskih odnosov in medsebojno spoštovanje med oskrbovanci in osebjem

 • sodelovanje z zaposlenimi z namenom zagotavljanja kvalitete bivanja in učinkovitega reševanja morebitnih težav in problemov

 • zagotavljanje splošnega reda in miru

 • zagotavljanje miru za nemoten počitek od 21:30 do 7:00 ure zjutraj

 • upoštevanje navodil zdravnika in zdravstveno negovalnega osebja glede zdravljenja in vzdrževanja osebne ter prostorske higiene

 • upoštevanje prepovedi prekomernega prinašanja in uživanja alkohola, prepovedi uživanja drog in prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter sobah

 • skrbno ravnanje s pohištvom in ostalim premoženjem DOMA POD GORCO, ki je dano oskrbovancem v uporabo (vključena prepoved uporabe kuhalnikov,električnih ali plinskih peči za ogrevanje, likalnikov, vnetljivih tekočin ipd. v sobah )

 • skrb za okolico in objekte DOMA POD GORCO (vključena je prepoved hranjenje malih živali v okolici DOMA POD GORCO, metanje predmetov in hrane preko balkonov; enkrat letno ali po potrebi dovoljenje komisiji, ki jo imenuje uprava DOMA POD GORCO, opraviti pregled sob z možnostjo vpogleda v omare in osebno garderobo; ipd.)

 • pravočasna poravnava finančnih obveznosti do DOMA POD GORCO

 • ob morebitnih elementarnih nesrečah in izjemnih dogodkih (epidemije,okužbe, ipd.) dosledno upoštevati navodila oseb ali pristojnih služb, ki so za ravnanje v takšnih primerih pristojne, zadolžene in pooblaščene

 • takoj obvestiti socialno delavko ali vodjo zdravstvene nege in oskrbe, če je pogrešana osebna lastnina oskrbovanca ali obiskovalcev (DOM POD GORCO ne odgovarja za odtujitev predmetov večje vrednosti in večjih vsot denarja, če niso shranjeni v skladu z določili Pravilnika o hranjenju denarja in vrednostnih predmetov uporabnikov socialnovarstvenih storitev DOMA POD GORCO)

»To, kar sporočamo drugim, pogosto določa to, kar smo mi v svojem bistvu.« Dominique Loreau

Sprejem v dom

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod gorco

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content